Əməkdaşlar

Hüseyn Cəfər oğlu Əsgərli

Şöbə müdİrİ

huseyn.a@ndu.edu.az

Rafiq Qasım oğlu Hacıyev

Müdİr müavİnİ

rafiqhaciyev@ndu.edu.az

Əbülfəz Əkbər oğlu Əliyev

Sİstem İnzİbatçısı

abulfaz.a@ndu.edu.az

Roza Rövşən qızı Ağayeva

Mühəndİs proqramçı (Elektron təhsİl üzrə)

roza.a@ndu.edu.az

Gülşən Vəli qızı Hacıyeva

Mühəndİs proqramçı (Proqram təminatı üzrə)

gulsen.r@ndu.edu.az