Könüllülərimiz

Layihədə məqsəd və könüllülük üçün tələblər


Məqsədimiz bakalavrlara və magistrantlara İT sahəsinin incəliklərini öyrətmək, universitet korpusunda yaranmış real vəziyyətlərlə tanışlıq yaratmaq və onlara bu vəziyyətlərdən çıxma həllini qavratmaqdan ibarətdir. Layihəyə müraciət edən hər bir şəxsin aşağıdakı tələblərə uyması məqsədəuyğundur:

Hüseyn Əliyev

Kompüter mühəndİslİyİ-2

Leyla Rüstəmli

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

Aynur Qafarlı

İT-1

Adil İbrahimov

Kompüter mühəndİslİyİ-1

Fatimə Muradzadə

İT-1

Sevgi Məmmədova

Proseslərİn avtomatlaşdırılması-1

Abbas Abbaslı

Elektrik və elektronika mühəndİslİyİ-2

Çinarə Mahmudova

RİM-3

Rza Hacıyev

İT-1

Aydın Bağırov

Elektrik və elektronika mühəndİslİyİ -2

Səbinə Bağırova

Rİyazİyyat müəllİmlİyİ-3

Təranə Bağırova

RİM-3

Bəhruzə Həsənova

RİM-2